en vn

Chương trình thực tập La Trobe

Giới thiệu về chương trình

Chương trình thực tập La Trobe CHỈ dành cho 10 sinh viên xuất sắc nhất của chương trình liên kết quốc tế Cử nhân Quản trị kinh doanh giữa trường Đại học La Trobe và trường Đại học Hà Nội.

Mục đích của chương trình là chuẩn bị cho các em sinh viên năm cuối những kỹ năng làm việc chuyên nghiệp để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động. Dựa vào thành tích học tập, những em sinh viên xuất sắc nhất sẽ được mời tham dự chương trình thực tập. Sinh viên được chọn phải cam kết sẽ tích cực tham gia tất cả các khóa đào tạo thực tập và cam kết sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong quá trình thực tập.

Chương trình thực tập bao gồm 5 phần

1. Đào tạo kĩ năng làm việc chuyên nghiệp: Sinh viên tham dự khóa đào tạo về làm việc nhóm, quản lý thời gian, kỹ năng lãnh đạo, tư duy phân tích và tác phong chuyên nghiệp.

2. Đào tạo kĩ năng giao tiếp trong kinh doanh: Sinh viên tham dự khóa đào tạo về giao tiếp trong kinh doanh bao gồm giao tiếp qua điện thoại, email và thư tín.

3. Đào tạo về thực tiễn doanh nghiệp: Sinh viên đến thăm doanh nghiệp để hiểu hơn về các nghiệp vụ Tài chính và/hoặc Marketing trong thực tế công việc.

4. Thực tập chính thức: Sinh viên tham gia cả 3 khóa đào tạo đầy đủ sẽ chính thức thực tập từ 1 đến 3 tháng với công việc cụ thể ở doanh nghiệp.

5. Đánh giá hiệu quả chương trình: Sau khi khóa thực tập kết thúc, La Trobe – Hanu và đơn vị nhận thực tập sinh sẽ cùng đánh giá về hiệu quả của kỳ thực tập. Chứng nhận hoàn thành kỳ thực tập sẽ được trao tặng cho thực tập sinh.

Thời gian chương trình thực tập

Chương trình thực tập La Trobe bắt đầu từ tháng 9/2015, tối thiểu kéo dài 1 tháng và có thể kéo dài trong 3 tháng.

Chương trình thực tập La Trobe là chương trình hoàn toàn KHÔNG TÍNH PHÍ đối với cả nhà tuyển dụng cũng như sinh viên. Mục đích trọng tâm của chương trình là giúp sinh viên năm cuối rèn luyện và trau dồi những kỹ năng cần thiết, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng trong tương lai.

Điều kiện tham gia chương trình

  • Là sinh viên của chương trình liên kết quốc tế Cử nhân Quản trị kinh doanh giữa trường Đại học La Trobe và trường Đại học Hà Nội.
  • Có thành tích học tập tốt trong học kỳ gần nhất, ví dụ: không trượt môn học nào.
  • Cam kết hoàn thành đủ 5 phần của chương trình thực tập.
  • Cam kết hoàn thành các công việc được giao tại đơn vị thực tập.


Đơn vị thực tập

Thực tập sinh sẽ làm việc trong những tổ chức là đối tác của Đại học La Trobe – HANU trong chương trình thực tập. Doanh nghiệp nhận thực tập sinh sẽ cung cấp mô tả công việc cụ thể cho vị trí thực tập và các phương tiện hỗ trợ cần thiết để thực tập sinh hoàn thành công nhiệm vụ.

Cách đăng ký

Nếu bạn quan tâm đến chương trình này, hãy gửi thư hoặc email hồ sơ tới Văn phòng La Trobe. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đăng ký tham gia chương trình thực tập
  • CV (Tiếng Anh)
  • Bảng điểm Đại học


Hạn đăng ký cho Chương trình thực tập Tháng 12: 31/07/2015.

Để biết thêm thông tin về chương trình, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng La Trobe.