en vn

HỌC BỔNG LA TROBE


Đại học La Trobe - Đại học Hà Nội dành tặng những suất học bổng trị giá lên tới 100% học phí toàn bộ khóa học (đối với chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh) và 50% (đối với chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh) cho những ứng cử viên xuất sắc. 

Xem thêm về chương trình đào tạo