en vn

Banner_Page_TuyenSinh.jpg

Thông báo tuyển sinh chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh Tài chính & Marketing

Thumb TuyenSinh
Chương trình hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Hà Nội và trường Đại học La Trobe (Úc) trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh, Tài chính & Marketing khóa 28 (DBA28) khai giảng tháng 8/2016, do Đại học La Trobe cấp bằng.

Xem thêm...

Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh


Chương trình hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Hà Nội và trường Đại học La Trobe (Úc) trân trọng thông báo tuyển sinh tháng 9 năm 2016 chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh khóa 22 (MBA22) do Đại học La Trobe cấp bằng.

Xem thêm...